novice | katalog, knjiga in film  

  KATALOG, KNJIGA IN FILM

KATALOG
Združenje žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj je izdalo Katalog taborišč slovenskih izgnancev v Nemčiji, kateri obsega: spisek taborišč, zemljevid z označenimi kraji v katerih so bila taborišča in 63 slik navedenih taborišč.
Katalog je bil izdan v nemškem jeziku za ustanove, zlasti arhive in muzeje, da poskrbijo za evidenco in obveščanje, kje in kaj se je dogajalo v času II. Svetovne vojne s slovenskimi izgnanci in še posebej zato, da se ne pozabi.
Enak katalog pa smo izdali še v slovenskem jeziku, ker mislimo, da bi tak dokument moral imeti vsak, ki je bil v teh taboriščih ali njihovi sorodniki. Ta dokument pa je zelo pomemben tudi za naše institucije, kot so arhivi, muzeji, knjižnice na področju Slovenije, ki naj bi s pomočjo takšne literature pomagale, da takšni dogodki ne bi padli v pozabo.

KNJIGA
Knjiga "ENTRECHTUNG, VERTREIBUNG, MORD" (BREZPRAVNOST, IZGONI, UMORI) opisuje trpljenje Slovencev med II. svetovno vojno.
Knjiga je bila zaenkrat izdana samo v nemškem jeziku. Njen namen je informiranje nemške javnosti. K izdaji knjige je največ pripomogel Arhiv mesta Nürnberg, ki jo je tudi finančno realiziral. Izdala pa jo je založba METROPOL iz Berlina, ki je tudi glavni distributer knjige.
V knjigi je sodelovalo kar nekaj zgodovinarjev tako iz Nemčije, kot tudi iz Slovenije. Prav tako pa so v njej tudi zgodbe slovenskih izgnancev, beguncev, ki so opisali svojo kalvarijo v času 1941-1945.

FILM
ŽRTVE VOJNEGA NASILJA 1941-1945
(video kaseta ali CD)
To je že drugi dokumentarni film (v dolžini 58 minut) in prikazuje kraje na področju Slovenije, kjer so okupatorji s poznanimi metodami in terorjem hoteli uničiti svobodomiselni duh Slovencev.
Poleg poznanih krajev, so prikazane še muzejske zbirke, intervjuji, pričevanja žrtev terorja in znana spominska obeležja, ki so bila postavljena v spomin na težke čase NOB.

Katalog (v slovenskem ali v nemškem jeziku) ter knjigo (samo v nemškem jeziku) lahko naročite po e-pošti: zzokranj@siol.net
ali na naslovu:
Združenje žrtev okupatorjev 1941-45 Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj