Spominsko obeležje, kjer je pokopano šestdeset od stotih žrtev Frankolovo.


novice | komemoracija na grobišču 100 frankolovskih žrtev  

  KOMEMORACIJA NA GROBIŠČU 100 FRANKOLOVSKIH ŽRTEV

Na povabilo predsednika Spominskega društva "100 frankolovskih žrtev" g. MAKSA BREČKA in g. LUCIJANA KRIVICA, se je komemoracije dne 12. februarja 2006 ob 61. obletnici zločina, v kraju Graben, blizu kraja Stranice, katerega so storili nacisti 12. februarja 1945 udeležila tudi delegacija ZŽO 41-45 Kranj.

Na komemoraciji je bil slavnostni govornik g. VLADO PAHOR, sodelovali pa so tudi pevski zbor in osnovnošolci z recitacijo. Po komemoraciji je naša delegacija obiskala obe grobišči ter obeležje, kjer je napisanih sto imen žrtev in na novo odprto muzejsko hišo. Ob tej priložnosti je naš predsednik g. TONE KRISTAN za muzejsko zbirko podaril knjigo "Brezpravnost, izgoni, umori" in katalog s slikami taborišč tretjega rajha kjer so bivali in trpeli izgnani Slovenci.

Po komemoraciji na grobišču, se je naša delegacija udeležila občnega zbora društva, ki je bil v veliki dvorani Kulturnega doma v Stranicah. Na zboru je govoril predsednik društva g. MAKS BREČKO, ki je na kratko opisal probleme na poti ureditve grobišča in muzejske hiše. Hkrati pa je tudi pozdravil vse svojce žrtev in ostale prisotne.
 
  Zapisal Franc Rovan