novice | promocija knjige ENTRECHTUNG, VERTREIBUNG, MORD v Berlinu  

  PROMOCIJA KNJIGE ENTRECHTUNG, VERTREIBUNG, MORD V BERLINU

Ob ponatisu knjige, ki jo je opravila založba Metropol v Berlinu, smo s pomočjo Muzeja Topografija terorja in gospe dr. Erike Bucholtz v Berlinu organizirali promocijo te knjige.
Dogodek je bil 29. 9. 2015 v dvorani Dokumentacijskega centra Topografija terorja, predvsem za nemško javnost, kar je bil tudi naš namen. Namreč vsebina knjige opisuje, kaj se je dogajalo v času od 6. aprila 1941 do 25. maja 1945 na slovenskem ozemlju in kdo je bil krivec za to.
Predstavitve se je udeležilo večje število obiskovalcev, ki jih ta tema zanima.
Vsebinsko sta knjigo predstavila gospod Eckart Dietzfelbinger in gospod Tone Kristan. Vsak je predstavil svoj del vsebine v knjigi.

V času bivanja v Berlinu smo si tudi ogledali razstavo na prostem, postavljena je ob ostankih berlinskega zidu, ki prikazuje dogodke od začetka Hitlerjevega vzpona do konca vojne.

Upamo, da smo s to promocijo dosegli, da bo tudi ta ponatis (500 kos) knjige hitro prodan, saj je bilo zanjo že ob sami predstavitvi veliko zanimanje.