novice | Obsojeni na uničenje  

  OBSOJENI NA UNIČENJE

Združenje žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj je 16. maja 2015 odprlo razstavo v Gorenjskem muzjeu v Kranju z naslovom “Da se ne pozabi”.
V okviru razstave je bil predvajan tudi film z naslovom ŽRTVE VOJNEGA NASILJA 1941-1945.
Da bi to temo obširneje predstavili širši javnosti, bo Združenje 4. junija 2015 ob 19. uri organiziralo v Vojnomirovi dvorani Ullrichove hiše v Tomšičevi ul. 42 Kranj predavanje na temo OBSOJENI NA UNIČENJE.

Na predavanje vabimo še živeče žrtve vojnega nasilja, predvsem pa mlajšo populacijo, zaradi obveščanja o dogodkih, ki so jim bili priča njihovi starši, oz. predniki.