novice | poslansko vprašanje in odgovor glede poplačila materialne odškodnine  

  POSLANSKO VPRAŠANJE IN ODGOVOR GLEDE POPLAČILA MATERIALNE ODŠKODNINE

Na našo pobudo, ki smo jo poslali poslanski skupini SD, je poslanec Državnega zbora RS, g. Matjaž Han na Ministra za pravosodje dr. Lovra Šturma, dne 1. februarja 2006 naslovil poslansko vprašanje v zvezi z dinamiko priprave zakona, ki bi uredil vprašanje poplačila materialne vojne škode, povzročeno v drugi svetovni vojni, ter o razlogih, zaradi katerih se omenjeni zakon ne nahaja na Delovnem programu Vlade RS.

Minister za pravosodje je na poslansko vprašanje g. Hana, glede priprave zakona o problematiki materialnih oškodovancev druge svetovne vojne, podal naslednji pisni odgovor:

"V zvezi z navedenim poslanskim vprašanjem vam sporočam, da je Ministrstvo za pravosodje Predlog za delno povračilo škode materialnim oškodovancem druge svetovne vojne, ki ga je Medresorska komisija Vlade Republike Slovenije za obravnavo vprašanj vojne škode sprejela na svoji seji dne 8. decembra 2005, dne 24. februarja 2006 posredovalo v sprejem na Vlado RS.

V kolikor bodo izhodišča za pripravo zakona, ki bi uredil problematiko materialnih oškodovancev druge svetovne vojne, na vladi potrjena, ga bo Ministrstvo za pravosodje uvrstilo v delovni program."