Dijakinje iz gimnazije "Emilie Wüstenfeld" pri predavanju v muzeju Neuengamme-Hamburg.


Pogled na razstavne panoje.


novice | otvoritev razstave v Hamburgu 20. 11. 2009  

  OTVORITEV RAZSTAVE V HAMBURGU 20. 11. 2009

V času od 19. do 20.11.09 je bil v Hamburgu simpozij in otvoritev razstave na temo »Nacistična politika in germanizacija na Slovenskem«.

Program prireditve je bil naslednji:
Prvi dan 19.11.2009 je bil simpozij v poznanem KZ Neuengamme na katerem so sodelovali: Z začetnim pozdravnim govorom je prireditev pričel Oliwer von Wrochem. V imenu Združenja pa je imel Franc Rovan pozdravni govor, kratko predstavitev naše organizacije in našega delovanja. Na koncu predstavitve pa je bila za sodelovanje pri organizaciji in pripravah te prireditve g. Oliwerju von Wrochemu in Detlefu Garbeju, v zahvalo izročeno priložnostno darilo in sicer knjiga »Pozdrav iz Slovenije« in »Entrechtung-Vertreibung-Mord«.

Po obeh pozdravnih govorih so sodelovali še naslednji izvajalci:
- Dr. Klaus Thörner iz Oldenburga – je na temo »Zasedba in ponemčevanje na Poljskem, Sloveniji in Alzaciji« predstavil dejstva , ki jih je izvajal okupator.
- Dr. des Andreas Strippel iz Hamburga je v svojem izvajanju predstavil problematiko zasedbene politike, prisilno ponemčevanje v Sloveniji ter naseljevanje, izgoni in selekcioniranje.

Med in po vsakem izvajanju je bilo kar dosti razprav med prisotnimi pri okrogli mizi.

Popoldne pa so se nam v večji dvorani pridružile tudi učenke iz Emilien Wüstenneld gimnazije, kjer so sodelovali naslednji izvajalci:
- Dr. Eckart Dietzfelbinger iz Dokumentacijskega centra Nürnberg in sicer na temo »Prisilno delo Slovencev v Nemčiji«.
- Fava Rosa je predstavila usodo in razmere Slovencev, kot zapornikov v KZ Neuengamme.
- Norbert Ellermann iz Wewelsburga je imel temo: Naseljevalna taborišča, Leutesdorf/Rhein in Wewelsburg.

Dr. Detlef Garbe je, kot tretji del na temo »Boj slovenskih žrtev za odškodnine« najavil še naslednje izvajalce:
- Tone Kristan je pojasnil naše videnje problema in pa težave pri priznanju ocenitve in poplačilu nematerialne in materialne odškodnine, ki jo je povzročil okupatov v letih 1941-1945 na slovenskem ozemlju. Na koncu izvajanja je za vse usluge in trud pri organizaciji prireditve izročil Favi Rosi – častno priznanje oz. zahvalo ter knjigo »Prešernove poezije«.
- Na koncu je svoj pogled na nemško odškodninsko politiko do »Jugoslavije« (za nas je pomembna Slovenija) z naslovom »Posojila in odškodnine« z odlomki iz filma v produkciji AK Distomo, predstavil še Sven Jacobs iz Hamburga.

Drugi dan 20.11.2009 pa smo naš program nadaljevali na šoli Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium, kjer smo doživeli res lep sprejem od skupine učenk te šole, ki so nas spremile v dvorano, kjer sta kasneje nadaljevali program učenki Lina Schumann in Sophia Albrecht. Pred nadaljevanjem programa so nam razkazali prostore, kjer je bila postavljena razstava z našimi panoji. Po ogledu smo se zbrali v dvorani, kjer je bil kratek kulturni program, ki so ga izvedli učenci te šole.

Nato pa je sledil intervju med učenkami Charlotte Niewer, Valesko Lange in Sophio Spadoni ter s Francem Rovanom in Tonetom Kristanom.

Postavljena so bila naslednja vprašanja:
1. Kako shajate s vašimi doživetji in izkušnjami?
2. Kaj ste (Kristan) po vojni delali, ker ste morali prekiniti šolanje in kako ste doživljali vtise?
3. Kako zopet živeti normalno življenje?
4. Kako je biti trenutno v Sloveniji, kot žrtev?
5. Kakšna je slika Nemcev v očeh Slovencev?
6. Kakšno mišljenje imate o Nemčiji po tem, kar ste preživeli?
7. Se še jasno spominjate o vsem?
8. Obstaja tabu tema?
9. Kako ste živeli v taborišču?
10. Kaj je vaš najmočnejši vtis, katerega bi nam radi povedali?
11. Kako živite danes?
12. Kako shajajo vaši otroci z vašo preteklostjo?
13. Razložite publiki, kaj pomeni ZŽO?
14. Kaj bi radi s takimi razstavami in prireditvami dosegli?
15. Kaj si želite v prihodnosti?
16. Kaj razumete pod odškodnine in kaj vidite kot poplačilo odškodnine?

Po intervjuju sva se jim zahvalila za trud, ki so ga vložili v pripravo te razstave, saj so z njo širili zgodovino med sošolce in hkrati tudi med ljudi, ki bodo razstavo in razna predavanja, ki bodo organizirana, obiskali. Razstava in prireditve so potekale do 15.12.2009. Ob tej priliki je bila v zahvalo pri organiziranju, učiteljici te gimnazije ga. Stephani Voigtsberger izorčena knjiga »Pozdrav iz Slovenije«.

Zapisal: Franc Rovan