Minister Lovro Šturm se je z oškodovanci okupatorja zavzel za čimprejšnje poplačilo vojne škode.


novice | Slovenija bo pokrila nemško vojno škodo  

  SLOVENIJA BO POKRILA NEMŠKO VOJNO ŠKODO

KRATKO OBVESTILO
Sestanek pri Medresorski komisiji RS za poplačilo materialne škode


Dne 4.1.2008 je predsednik Medresorske komisije (Minister za pravosodje, dr. Lovro Šturm), sklical sestanek o problematiki reševanja materialne vojne škode, ki jo je povzročil okupator v času II. svetovne vojne v Sloveniji in poplačilo le-te.

Sestanka smo se udeležili tudi predstavniki našega Združenja in sicer: Tone Kristan, Stane Sladič in Franc Rovan.

Kot je razvidno iz priloženega članka v časopisu Dnevnik (4.1.2008), je minister Šturm obljubil, da bo uredil z arhivarji, ki naj bi pripravili kar se da popolne popise povzročene škode, da bi bilo potem lažje reševati posamezne zahtevke za poplačilo škode.
O konkretnem datumu rešitve teh problemov, nam minister še ni mogel ničesar napovedati.
_________________________________

Dnevnik, 4. 1. 2008

Minister za pravosodje Lovro Šturm je po včerajšnjem srečanju s predstavniki Združenja materialnih oškodovancev okupatorjev druge svetovne vojne ter Združenja žrtev okupatorja 1941-1945 Kranj dejal, da hočejo poiskati načine, da bi hitro in brez birokratskih zapletov uredili zakonske možnosti za delno poplačilo materialne škode. Na vprašanje, zakaj mora škodo, ki jo je v glavnem povzročil nemški okupator, poplačati Slovenija, je pojasnil, da se je po vojni komunistična oblast v zameno za nemško posojilo v višini 800 milijonov mark odpovedala vsakemu zahtevku.

Minister je pojasnil, da mora Slovenija kot pravna naslednica nekdanje države prevzeti vse obveznosti, ki jih je takratna država sprejela. Tako mora materialno škodo poplačati sama.

Šturm je še napovedal, da se bo v ponedeljek sestal s predstavniki Arhiva RS in s predstavniki vseh regionalnih arhivov. Na podlagi popisane materialne škode bodo skušali ugotoviti dejansko stanje škode. Povedal je, da gre za 150.000 takratnih upravičencev.

Predsednica Združenja materialnih oškodovancev okupatorjev druge svetovne vojne Helena Elizabeta Peček je dejala, da je v društvo včlanjenih 1200 članov iz vse Slovenije, gre pa predvsem za male oškodovance.

Predstavnik Združenja žrtev okupatorja 1941-1945 Kranj Tone Kristan pa je izpostavil, da je sedanja vlada prva, ki želi urediti stanje na tem področju. Povedal je, da si združenje že od leta 2001 prizadeva za te zahtevke.

Ob tem je pojasnil, da so maja 2002 v ta namen organizirali protestni shod. Takratna vlada je pozneje ustanovila komisijo, je pojasnil Kristan in dodal, da zdaj deluje že tretja komisija, ki je pripeljata do »resnega razgovora«, od katerega Kristan pričakuje rezultate.