novice | dodatno k poročilu - Wernigerode  

  DODATNO K POROČILU - WERNIGERODE

Na osnovi naših aktivnosti po ZRN, izterjava odšodnin, so pričele razne skupine civilne pobude in ustanove raziskovati tudi dogajanja v Sloveniji v času od 1941-1945.
Odkar se naša organizacija trudi (že približno 7 let) je bilo ustanovljenih kar nekaj skupin, ki se ukvarjajo z medvojnimi dogajanji, ne samo v Sloveniji.

Tako se je tudi pred leti skupina mladih v malem mestecu ILSENBURG, na področju Harza, pričela ukvarjati z zgodovino kraja in ob tem tudi z vojnim časom.

Ko je naša organizacija leta 2000 pričela pošiljati po nemških mestih kataloge s spiski taborišč slovenskih izgnancev, je marsikateremu postalo marsikaj jasno, saj so nas do takrat vodili pod Jugoslovane ali pa sploh ne. Ali pa za taborišča sploh vedeli niso – takšnih je večina.

V Ilsenburgu menijo, da naj bi bilo v neki večji leseni stavbi cca 180 Slovencev (hiša stoji v dolini). Mi vemo, da je bilo cca 100 slovenskih izgnancev v GRADU, na hribčku. Če kateri izgnanec kaj o tem ve, prosimo, da nam to sporoči.

Nadalje so našli v prijavnicah nekaj oseb, ki so delale privatno (v gospodinjstvu) in so bile tam prijavljene. Po priimkih sodeč gre tu za slovenske izgnance.

Navedli bomo le nekaj imen in priimkov iz nemških prijavnic (po vsej verjetnosti so to slovenski priimki in imena):

Na prijavnici: Predvidevamo:
1. Serafina Ferentschak-Fanika Ferenčak
2. Marie Tomasin-Marija Tomazin
3. Maria Gasnik-Marija Gašnik
4. Maria Duch-Marija Duh
5. Johanna Duch-Ivana (Ivanka) Duh
6. Helene Dobrotinsek-Helena Dobrotinšek
7. Ludmilla Cise-Ljudmila (Milka) Cizej
8. Max Stroscher-Maks Strošer

Navedene osebe, če se kateri prepozna ali kateri koga prepozna, prosimo, da se nam javijo in sporočijo čim več podatkov iz tistih časov. To želijo dobiti raziskovalci, da popolnijo ta del zgodovine, kar pa je tudi naš interes.

Toliko za sedaj o mestu Ilsenburgu. Imamo pa še kar nekaj vprašanj za druge kraje in mesta, ki jih bomo posredovali kasneje.

Prosimo vse, ki imajo slike, dokumente in podatke iz katerega koli kraja (taborišča), po možnosti s kratkim opisom, da nam jih proti vrnitvi, posodijo.