novice | pritožba predsedniku Parlamenta Evropske unije  

  PRITOŽBA PREDSEDNIKU PARLAMENTA EVROPSKE UNIJE

Dne 15. 1. 2007 smo, na podlagi sklepa 21. razširjene seje IO, poslali predsedniku Parlamenta Evropske unije v Bruselj, naslednjo pritožbo:

Spoštovani gospod Predsednik
Spoštovane gospe in gospodje

Naše Združenje je nepolitična, prostovoljna organizacija, ki združuje vse slovenske žrtve nacifašističnih okupatorjev v času 1941-1945 in poskuša od naslednic povzročiteljev škode, le-to izterjati za oškodovane slovenske žrtve od ZRN.

Do osamosvojitve, leta 1991 nismo mogli od ZRN uveljavljati odškodnine (bil je 2x poskus). Po osamosvojitvi so bile ustanovljene razne organizacije (društva) civilne družbe, ki so želele svoje zahteve uveljavljati preko naše Vlade, da ta izterja odškodnine, vendar vse brez uspeha.

Leta 1997 smo ustanovili naše Združenje in že 8. 1. 1998 smo poslali oblastem ZRN uradno zahtevo za plačilo odškodnin slovenskim žrtvam.
V tem času je bilo veliko dopisovanja in nekaj razgovorov, kar pa ni prineslo željenih rezultatov.
Po naši zahtevi 8. 1. 1998 so nemške oblasti panično hitele govoriti, da so vse svoje obveznosti do odškodnin že poravnali bivši Jugoslaviji. Na te izgovore in trditve smo nato zahtevali, da nam dostavijo vse dokumente, ki bodo potrdili te trditve. Ko smo prejete dokumente temeljito pregledali (nekaj smo jih pridobili tudi sami), nismo našli ničesar, kar bi potrdilo njihove trditve. Na podlagi tega smo nemško Vlado prosili naj se ne spreneveda in spreminja evidentna dejstva.
Je pa res, da je ZRN dala Jugoslaviji ugodne kredite v obliki gospodarske pomoči in sicer v višini 1.240.000.000 DEM. Poznano pa je, da posojilo ne pomeni plačilo odškodnine. Sicer pa je Slovenija svoj del dolga ZRN že odplačala.

Ko smo jim sporočili naše ugotovitve in jih prosili za tvorno in pošteno obravnavo naše problematike na osnovi pogovorov, so takoj našli druge izgovore in sicer, da je za reševanje teh zadev čas že preveč oddaljen, da za to ni nobene potrebne zakonodaje, itd.

Naš odgovor na vse to je bil in je:
1. Po sklepu Združenih narodov: »Vojni zločini ne zastarajo«.
2. Nas ne zanima, kaj in kako so z Jugoslavijo obračunavali. Dejstvo je, da žrtve vojnega nasilja Jugoslavije (Slovenije) niso dobile NIČ, saj o tem tudi nikjer ni nobenih dokumentov. Če bi bila Slovenija Amerika ali Izrael, ne bi bilo problemov, čeprav je bil slovenski narod, tako kot Židje, obsojen na uničenje – zakaj razlike?

Mislimo, da tak arogantni odnos nemških oblasti do slovenskih žrtev nacizma ni pošten in nas ignoranca ter omalovaževanje, resnično boli.

Toliko smo želeli napisati tu, več pa je v prilogah.
Na kratko – mi zahtevamo od ZRN odškodnine za slovenske žrtve, za škodo, ki so nam jo povzročili nacisti in sicer za nematerialno in materialno (višina in pogoji so nemškim oblastem znane, za kar je pa potreben tudi dogovor – znaša pa 4 Mrd €).

Od parlamenta EU pričakujemo objektivno obravnavo in pošteno rešitev vsaj še za teh nekaj preživelih, ne oziraje se na moč Zvezne republike Nemčije.
Zelo pa bi bili veseli, če bi v razpravi lahko sodelovali.