novice | pismo vodji kabineta predsednika vlade  

  PISMO VODJI KABINETA PREDSEDNIKA VLADE

poslano 18. 9. 2006

KABINET PREDSEDNIKA VLADE RS
Vodja ga. Nika Dolinar

Gregorčičeva 20
Ljubljana

V pismu št. 274/06, ki smo vam ga poslali 9.6.2006, smo vam predstavili naše mnenje o reševanju problema poplačila materialne odškodnine za žrtve vojnega nasilja. Brez odgovora!

Ugotovili smo, da Vlada žrtve vojnega nasilja ignorira, ker nobena urgenca in prošnje ne pomagajo. Ker smo upali, da se bo po dopustih kaj zgodilo, smo prvi predvideni protestni shod odpovedali.

Z ozirom na razvoj dogodkov smo sklenili, da problem v oktobru prenesemo na ulico in javna sredstva obveščanja. Upali smo sicer, da teh metod in postopkov ne bo potrebno uporabljati, ker se nam upirajo, vendar drugače očitno ne gre.