Protestni shod pred poslopjem slovenske vlade 8. maja 2002.


novice | protestni shod v Ljubljani  

  PROTESTNI SHOD V LJUBLJANI

Dne 8. maja 2002 smo organizirali PROTESTNI SHOD pred vladno palačo v Ljubljani. Od Vlade smo zahtevali, da mora tudi Nemčija plačati odškodnino žrtvam okupatorjev. V peticijo, ki smo jo oddali g. Bandlju, državnemu sekretarju, smo med drugim zapisali: "Slovenske žrtve nacizma smo tisti del slovenskega naroda, ki je bil v letih 1941-45 neposredno in najbolj izpostavljen nasilnemu raznarodovanju in krutemu nasilju z namenom izginotja slovenskega naroda, da bi se udejanil Hitlerjev ukaz "Napravite mi to deželo nemško". Ne bomo opisovali kalvarije in trpljenja vseh, nad katerimi se je izvajal GENOCID in raznarodovalna politika. Trpeli so taboriščniki, izgnanci, pregnanci, deportiranci in svojci umorjenih talcev, vsak po svoje. Vsi pa imajo isti imenovalec - odvzete so jim bile človekove pravice, človeško dostojanstvo, svoboda in vse premoženje, ki so si ga ustvarjali vse življenje.

Ker nas Vlada RS in ostale oblasti pri naših naporih noče podpreti in, ker je RS na račun odškodnin že nekaj prispevala oz. del odškodnine plačujemo sami sebi, smo na protestem shodu zahtevali od Vlade RS, da slovenskim žrtvam genocida, plača tudi materialno odškodnino v celoti in to takoj.
Od Vlade smo zahtevali, da osnutek Zakona za povrnitev materialne odškodnine, ki smo ga pripravili, takoj posreduje v DZ (z manjšimi dopolnitvami, o katerih bi se dogovorili). Ob tem pa smo poudarili, da bi bilo bolj pametno, za Slovenijo pa ceneje, da nas Vlada podpre in s skupinimi močmi odškodnine izterjamo od tistih, ki so jo povzročili.

Rezultat protesta je bil, da je Vlada, 9. maja 2005 (takoj drugi dan po protestnem shodu) ustanovila Medresorsko komisijo, da bi pripravila vse potrebno za sprejetje Zakona za poplačilo materialne odškodnine v DZ.