Podelitev priznanj v Renesančni sobi Mestne hiše v Kranju.


Predsednik združenja izroča priznanje
g. Danielu Cohn-Benditu.


novice | podelitev priznanj  

  PODELITEV PRIZNANJ

Na 4. razširjeni seji IO Združenja žrtev okupatorjev 1941-45 Kranj, je bila ustanovljena komisija za podelitev priznanj najbolj zaslužnim članom Združenja v sestavi: Slavko Kunej, Joža Ložak, Ivan Sinkovič, Franc Rovan in Stane Sladič.
Komisija v navedeni sestavi je odločila, da prejmejo priznanja naslednji:

ČASTNO PRIZNANJE ZDRUŽENJA:
Tone Kristan, Jožica Mišič, Jelka Pirc in Olga Šumi

JAVNO PRIZNANJE IN ZAHVALO:
Mestna občina Kranj (priznanje je prevzel župan g. Mohor Bogataj)

ČASTNI ČLAN ZDRUŽENJA:
Michael Oberwinder, odvetnik iz Nemčije, Daniel Cohn.Bendit, poslanec ES in
Črt Kanoni, glavni urednik GTV Kranj.

K sodelovanju smo pridobili tudi Mestno občino Kranj, ki je podelila SPOMINSKE PLAKETE Mestne občine Kranj naslednjim:
Danielu Cohn-Benditu, Michaelu Oberwinderju in dr. Jožetu Zaverniku.

Priznanja so bila podeljena 29. 11. 2002 v Renesančni sobi Mestne hiše v Kranju, kjer je bila tudi krajša slovesnost in nato še ogled znamenitosti mesta Kranj ter muzeja v Begunjah.

Na predlog komisije za podelitev priznanj, pa je za svoje neumorno delo na področju pomoči žrtvam vojnega nasilja, prejel 3.12.2002 MALO PLAKETO Mestne občine Kranj, naš predsednik TONE KRISTAN.


DANIEL COHN-BENDIT
Ena glavnih nalog v programu dela Združenja je, da izterjamo odškodnino od ZRN, z vsemi zakonsko možnimi sredstvi in ob tem tudi povečamo pritisk na nemške oblasti. V ta namen smo se povezali z vsemi institucijami in osebnostmi, ki bi nam lahko kakorkoli pomagali - od Nemčije do Evropske skupnosti.
Preko vseh mogočuh zvez in poznanstev, kar je predvsem zasluga našega odvetnika v Nemčiji, g. MICHAELA OBERWINDERJA in dr. JOŽETA ZAVERNIKA, našega člana, ki živi v Nemčiji in že vsa leta sodeluje z nami, smo uspeli pridobiti še g. DANIELA COHN-BENDITA.

Kdo je Daniel Cohn-Bendit? Je poslanec Parlamenta ES in obenem vodja poslanske skupine Zelenih. Je oseba, ki se zavzema za ekologijo in človekove pravice na področju Evrope. Naj navedemo samo en primer, da je uspel prisiliti turške oblasti na spremembo ustave oz. uvedbo določil človekovih pravic po evropskih določilih in ukinitev smrtne kazni v Turčiji.

Ob obisku nam je obljubil, da lahko upamo in pričakujemo na njegovo pomoč, da bo vložil vse svoje moči in poznanstva in na osnovi osebnih stikov, čim bolj pritisnil na vse nemške oblasti in jih ponovno seznanil z našimi zahtevami, da bi končno prišli do cilja. Da bi nam sodišče v Nemčiji priznalo to, kar nam pripada, kajti smo ena redkih držav, ki še nismo prejeli nobene odškodnine od naslednic okupatorjev, razen za prisilno delo - predvsem taboriščniki in nekaj izjem izgnancev, kar pa je bilo sprejeto z nemškim zakonom.