Naslovnica knjige.


Zemljevid taborišč.


Taborišče izgnancev Lautenthal.


novice | predstavitev knjige in kataloga v Nürnbergu  

  PREDSTAVITEV KNJIGE IN KATALOGA V NÜRNBERGU

Po vseh dogovarjanjih, pisanjem in podobnim, glede naše zahteve po odškodnini, je prišlo do poznanstva z nekaterimi somišljeniki in prijatelji v Nemčiji.
Zelo plodno sodelovanje je nastalo z Arhivom Nürnberg, predvsem z direktorjem in pa glavnim arhivarjem, g. Gerhardom Jochemom, ki je na svoji spletni strani prikazal vso kalvarijo slovenskega naroda in ob tem tudi zahteve našega Združenja.

Plod našega uspešnega sodelovanja, je bila v letošnjem letu izdana skupna knjiga pod naslovom: "ENTRECHTUNG, VERTREIBUNG, MORD" NS - Unrecht in Slowenien und seine Spuren in Bayern 1941-1945 ("Brezpravnost, izgoni, umori" - Krivice nacistov v Sloveniji in sledi na Bavarskem 1941-1945).

Predstavitev in promocija knjige je bila 4. aprila 2005 v Nürnbergu, ki so se je udeležili naslednji predstavniki naše organizacije: Tone Kristan, Stane Sladič in Franci Rovan ter župan Mestne občine Kranj, g. Mohor Bogataj.

Pred pričetkom predstavitve sta se sestala nadžupan Nürnberga dr. Ulrich Maly in župan Kranja, g. Mohor Bogataj, ki je nato še prisostvoval na sami promociji knjige.

Predstavitev knjige in kataloga s slikami ter zemljevidom je pričel dr. Ulrich Maly s pozdravnim nagovorom in kratkim pregledom zgodovinskih dogajanj na
področju Slovenije in Bavarske, o izgnancih in prisilnem delu Slovencev, opisanih v knjigi.
V nadaljevanju se je vključil s pojasnjevanjem in pozdravi tudi slovenski generalni konzul g. Matjaž Jevnišek iz Münchna. V svojem govoru je nekaj besed namenil tudi zahtevam slovenskih izgnancev za odškodnine za izgubljeno premoženje in prisilno delo.
Glavno predstavitev knjige pa je opravil dr. Georg Seiderer. Pri tem je pojasnil pobudo o sodelovanju nemških in slovenskih avtorjev. Ker pa je slovensko področje bilo gluho za finančno podporo, so sodelavci v Nürnbergu pridobili denar tudi za izdajo knjige, ki obsega 348 strani. Pridobili so tudi založnika Metropol Verlag iz Berlina. Natisnjenih je bilo 800 izvodov knjige, ki bodo tudi v maloprodaji.
Končno besedo pri promociji je podal predsednik ZŽO 1941-45, g. Tone Kristan, ki se je zahvalil vsem sodelujočim v procesu nastajanja knjige, to je od same ideje do predstavitve. V nadaljevanju je g. Kristan predstavil prizadevanja našega Združenja za poplačilo materialne odškodnine in nasploh povzročene škode od slovenskih oblasti. Še posebej pa od naslednic okupatorjev, ki so vso škodo povzročili.V upanju, da bo ta predstavitev, preko medijev, dosegla namen in odgovore, da bodo upoštevali predstavljene dokaze in tudi nas vključili v poravnavo škode.
Na koncu svojega dela predstavitve je g. Kristan podelil priložnostna priznanja in sicer: Dr. Seiderer-ju in g. Jochemu - "Prešernove poezije" v nemškem jeziku ter dr. Hesselmannu in dr. Diefenbacherju knjigo "Pozdrav iz Slovenije", prav tako v nemškem jeziku. Majhno spominsko darilo (slovenska znamenitost) pa je podaril tudi ga. Sussani Rieger.

Predstavitev so obiskali tudi člani kluba Slovencev v Nürnbergu, pod vodstvom predsednika kluba g. Packa. Po izjavah sodeč, Slovenci v Nemčiji niso vedeli, kaj se je med vojno dogajalo v tem delu Nemčije in nasploh o tako množičnih izselitvah in prisilnem delu in so bili vidno presenečeni.

Poleg že omenjene knjige pa so člani IO, na pobudo in zamisel predsednika, izdali še Katalog taborišč slovenskih izgnancev v Nemčiji. Katalog je izdelan v slovenskem kot tudi v nemškem jeziku.
Katalog obsega: Seznam taborišč v času 1941-1945, 63 fotografij ter zemljevid vseh taborišč.

O predstavitvi knjige in Kataloga so poročali tudi nekateri znani nemški časopisi: "Nürnberger Zeitung", Nürnberger Nachrichten", "Bild Nürnberg", "Frankfurter Rundschau" . V Sloveniji pa je bilo objavljeno v Gorenjskem Glasu, Delu, poročala pa je tudi GTV Kranj.