novice | arbeitskreis distomo  

  ARBEITSKREIS DISTOMO

Mednarodna organizacija AK DISTOMO ima svoj sedež v Hamburgu. Eden izmed glavnih ciljev te organizacije je - preganjati povzročitelje in poplačati žrtvam odškodnino.

V ta namen je bila v Berlinu, dne 9. in 10. 4. 2005 Konferenca z naslovom:
"NS - Opfer entschädigen, NS - Täter bestrafen",
"Nacistične krivce - preganjati, Nacistične žrtve - poplačati",
kjer so sodelovale vse tiste države, ki v Zakonu o poplačilu odškodnine (preko IOM) niso bile vključene oz. "pozabljene in neupoštevane". Mednje spada tudi Slovenija.

Konference se je udeležil tudi predsednik Združenja Tone Kristan. Udeležba je bila precejšnja, saj je bilo okrog 500 ljudi, predvsem mladine. Razdeljena je bila na dve delovni skupini. V samem programu predsednik ni sodeloval, bil pa je v delovni skupini - poplačilo odškodnine. Ta skupina je ustanovila Organizacijski komite. Vsak bo moral na svojem področju pripraviti predloge problematike in nato bodo s temi predlogi poskušali priti do nemških oblasti. Da bi zadeva hitreje stekla, je vsak dobil zadolžitev, da v svoji državi pride v stik z evropskimi poslanci.
O tej konferenci je bilo v nemških časopisih kar precej napisanega in objavljenega.