Polna dvorana ob svečani akademiji.


novice | svečana akademija in informativna konferenca  

  SVEČANA AKADEMIJA IN INFORMATIVNA KONFERENCA

z dne 28. 5. 2005, ki je bila v prostorih MO Kranj.

DNEVNI RED:

I. SVEČANA AKADEMIJA
1. Pozdrav udeležencem
2. Slavnostni govor
3. Kulturni program

II. INFORMATIVNA KONFERENCA
4. Kratka predstavitev knjige o slovenskih žrtvah in kataloga taborišč
5. Podelitev knjig avtorjem prispevkov
6. Kratka informacija o delu IO in rezultatih

I. - Svečana akademija
Združenje je pripravilo proslavo v počastitev 60-letnice konca II. svetovne vojne in vrnitve slovenskih žrtev na svoje domove. Slavnostni govornik je bil g. Borut Pahor, evropski poslanec in predsednik SD.
V kulturnem programu pa so sodelovali: Učenci OŠ F. Prešeren iz Kranja in mešani pevski zbor "Iskra".
Od povabljenih gostov so bili: H. Pirnovar - ZZB Slovenije, Fava Rosa iz Hamburga, dr. Seiderer in dr. Dietzfelbinger iz Nürnberga.
Prisotni so bili tudi novinarji: TV Slovenija, Radio Slovenija, Gorenjski Glas, Radio Belvi.
Konference oz. proslave se je udeležilo cca 400 članov Združenja.

II. informativna konferenca
1. V nadaljevanju pa je sledila Informativna konferenca Združenja. Predsednik je podal poročilo o delu in aktivnostih, ki so se dogajale v času od zadnje konference - oktobra 2003 do konca maja 2005.

2. Predsednik je predstavil knjigo, ki je izšla v Nemčiji in govori o zgodovini slovenskih žrtev ter njihovem trpljenju. V njej je tudi nekaj zgodb, ki so jih napisali naši člani. Zaenkrat je samo v nemškem jeziku in je namenjena predvsem nemškemu področju, da se čimbolj seznanijo s tem, kaj se je sploh dogajalo s slovenskimi žrtvami, kajti vse premalo vedo o taboriščih izgnancev in kalvariji Slovencev. Obenem je predstavil tudi katalog, ki obsega seznam taborišč slovenskih izgnancev, zemljevid taborišč in 63 fotografij taborišč v Nemčiji.

3. Po sklepu IO, se vsem tistim, ki so s svojimi prispevki sodelovali v knjigi, le-ta podeli.
Knjigo so prejeli: dr. Marjan Žnidarič, Prof.dr. Milan Ževart, Antonija Zadnikar, Milena Kompare, Majda Mušič, Danica Ličen, Marica Vehovec, Slavko Kunej, Cvetko Kobal, Alojz Zorko, Jože Rezman, Tone Kristan, Marija Puntar-Marinčič in Belehar Jože.

4. Na podlagi vseh naših prizadevanj in akcij za nekatere še nerešene zadeve, še vedno ni prišlo do konkretnih rešitev. Pa naj bo to v R Sloveniji, kot tudi v ZR Nemčiji, zato smo pripravili RESOLUCIJO, tako za slovensko kot nemško Vlado. Resolucijo je prisotnim prebrala članica IO Stana Rovtar.
Vsi prisotni so se strinjali, da se Resolucija posreduje obema vladama.

5. Predsednik je podal še nekaj kratkih informacij:
- da je Medresorska komisija Vlade RS za materialno odškodnino, končno pričela z
  delom. Kot so sklenili na prvi seji, naj bi potrebni Zakon pripravili do konca tega leta.
- 18.5.2005 se je pričelo izplačevanje II. dela odškodnine iz Ženeve (za prisilno delo)
- vsi, ki želijo Katalog taborišč v slovenskem jeziku in knjigo, ki je zaenkrat samo v
  nemščini, se lahko zglasijo v pisarni ali ju naročijo po telefonu.