novice | pismo predsedniku vlade RS  

  PISMO PREDSEDNIKU VLADE RS

poslano dne 21. 9. 2005

Spoštovani gospod predsednik!

Naše Združenje je prostovoljna, nepolitična in neprofitna organizacija splošnega ljudskega pomena, ki združuje slovenske žrtve nacifašizma.

Tu ne bomo navajali vseh dejavnosti in problemov, ki jih obravnavamo in rešujemo. Navedli bomo le problem, za katerega prosimo Vlado RS za pomoč.

Ob ustanovitvi naše organizacije 21. 8. 1997, smo med nalogami postavili na prvo mesto - izterjati od okupatorjevih naslednic moralno in materialno odškodnino za slovenske žrtve.

Ko smo 8. 1. 1998 poslali uradno zahtevo oblastem ZRN (Vladi, Bundestagu in vsem parlamentarnim strankam) za poplačilo odškodnine, je nastal v teh krogih pravi vihar in so spraševali, kje, zakaj in od kod smo se vzeli (tudi Italiji smo dne 23. 9. 1998 poslali enako zahtevo, ki je povzročila tudi nekaj nemira).
Po vsem tem se je vsul plaz pisem (tudi osebni razgovori) z negiranji o naši neupravičenosti, kako so že vse plačali bivši Jugoslaviji do tega, da za nas sploh niso vedeli, itd. in, da se ZRN že dalj časa pogaja z žrtvami koncentracijskih taborišč (Židje, Poljaki, Rusi, Ukrajinci…). Ko smo se želeli tej skupini pridružiti, so nas zavrnili z utemeljitvijo, da so oni že blizu konca rešitve zahtev in bi mi vse skupaj zaustavili oz. zavrli. Tu se vidi, koliko škode so slovenske oblasti naredile žrtvam in sami državi (davkoplačevalcem) s svojim političnim stališčem.
Nato se je pričelo dokazovanje obeh strani, po sistemu "ping-pong".

Poskusili smo tudi preko sodišč in to na bazi brezplačne obravnave, saj denarja za sodne stroške nismo imeli, pri čemer smo bili na vseh ravneh zavrnjeni.
Ob vztrajnih trditvah nasprotne strani, kako so že vse plačali, smo zahtevali dokumentacijo, ki bi to potrdila. Ko smo dokumentacijo pregledali in v njej ni bilo njihove potrditve, smo se dogovorili, da nehajo širiti neresnico in to so v glavnem tudi sprejeli.

Kljub vsemu pa se Vlada ZRN nikakor ni hotela, kljub priznanju naše upravičenosti, odločiti za plačilo. Sedaj je zadevo zaključil tudi pristojni odbor Bundestaga.
Ta se je v svojem zavrnitvenem odgovoru odločil za izgovore, ki jih do sedaj še ni nihče uporabljal in to:
     1. da ni mogoče obravnavati odškodnin posameznim osebam,
     2. da je to problematiko možno obravnavati na meddržavni ravni in bilateralni osnovi.

Do sedaj so uporabljali množico drugih izgovorov. Ker pa smo vse njihove izgovore z argumenti zavrnili, so si morali izmisliti nekaj rigorozno novega.
Izgovor pod tč. 2 ne vzdrži, saj smo jim že pred leti predlagali bilateralno rešitev. Pogajanja z zahtevami po odškodnini pa je do sedaj naša Vlada RS odklanjala.

Ne vemo, kaj bo odločilo Sodišče za človekove pravice EU, pri katerem smo vložili pritožbo. Je pa jasno, da se mora sedaj Vlada odločiti ali želi pomagati žrtvam, svojim državljanom ali ne.

Predlagamo, da določite pooblaščeno osebo, ki problematiko vsaj v načelu pozna, da skupaj z nami, ker poznamo vse detalje in organe v Berlinu, izpogaja možno in pripravi predlog dogovora ali pogodbe.

Glede na zapleteno in zahtevno problematiko, vljudno prosimo, da določite odločno osebo, ki vsaj delno pozna problematiko in bo z nami vztrajala do konca..
Naša organizacija bi, tudi s pomočjo vladnih služb, pripravila (nekaj že imamo) vse materiale, ki so potrebni in bi skupaj z vladnim sklepom nastopili pri nemških oblasteh.

Opravičujemo se naši predrznosti, vendar mislimo, poznavajoč razmere, da bo taka kombinacija (verjetno bo potrebno pritegniti še kakšnega pravnika) lahko rodila uspeh in to je naš glavni cilj.

Naj ob tem še povemo, da nekatere države plačujejo svojim državljanom sodne stroške za izterjavo odškodnine.

Upamo, da smo napisali vse bistveno za odločanje. Mislimo pa, da bi bil zelo koristen razgovor na to temo in predlagamo srečanje ob terminu, ki ga boste določili.