Razgovor pri direktorju Jungu.


Stephan Wisniewski, Karola Fings,
Tone Kristan in prevajalka.


novice | poročilo o Simpoziju in obisku Dokumentacijskega centra v Kölnu  

  POROČILO O SIMPOZIJU IN OBISKU DOKUMENTACIJSKEGA CENTRA V KÖLNU

Simpozija, ki smo ga organizirali skupaj s somišljeniki v mestu Kölnu , sva se udeležila člana ZŽO 41-45 KRANJ, KRISTAN TONE in ROVAN FRANC.

Po nastanitvi smo bili v kratkem razgovoru z g. Stephanom Wisniewskim, seznanjeni z okvirnim sporedom naslednjega dne.
Tako smo v dopoldanskih urah odšli skupaj z večjo skupino poljskih žrtev nacizma v Dokumentacijski center, kjer nas je tamkanjšnji direktor dr. Werner Jung seznanil z delom centra in njihovimi prizadevanji za popravo in poplačilo krivic, storjenih med vojno. Po predstavitvi je bil nato organiziran ogled muzejske razstave.

Popoldne, pred samimi referati, sva na posebnem prostoru obesila nekaj kopij originalnih dokumentov, kjer so si obiskovalci lahko ogledali početje okupatorja v Sloveniji.
Pred pričetkom simpozija sva imela sestanek z direktorjem dr. Wernerjem Jungom, Karolo Fings in Stephanom Wisniewskim na temo postavitve razstave v njihovem centru. Končni datum bo določen naknadno. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo Dokumentacijski center organiziral snemanje referatov na simpoziju in da naše Združenje dobi nemško verzijo CD-ja.
Simpozij se je pričel ob 19.uri. G. Wisniewski je najavil glasbeno skupino, ki je s svojim značilnim načinom izvajanja popestrila začetek. Posebej je pozdravil skupino poljskih obiskovalcev in naju iz Slovenije ter novinarje raznih agencij.

Prvi referat je podala Karola Fings v zvezi s prisilnimi delavci in odškodninami na katere bi se najraje pozabilo. Predvsem je bilo govora o delavcih iz Poljske, Češke, Francije, ki so morali prisilno delati v raznih obratih v Kölnu. Kljub temu, da je bilo v Skladu za popravo krivic približno 10 milijard DEM, so bili mnogi izključeni iz tega procesa, ker je bila na delu korupcija. Kot je na koncu referata dejala ga. Karola Fings, se bo njihova organizacija še naprej borila za pravice.

Drugi referat je podal g. Tone Kristan, ki je orisal zgodovino terorja nad Slovenci med leti 1941 do 1945 in s tem naredil globok vtis na poljske obiskovalce z izrečenim stavkom "Naredite mi to deželo nemško!", katerega je ob obisku Maribora izrekel sam Hitler. V nadaljevanju je prikazal dejavnosti v zvezi z izterjavo odškodnin za razne kategorije žrtev in materialno odškodnino ter težave, ki jih ima organizacija z institucijami.

Tretji in četrti referat sta podala g. Kristian Welke in Georg Wehner. Tema njunih referatov je bil prikaz posameznih diskriminiranih primerov pri dodeljevanju odškodnin žrtvam nacizma različnih kategorij, kakor tudi različnih tolmačenj pravil organizacije IOM.

Po končanih predstavitvah je g. Wisniewski omogočil prisotnim diskusijo na aktualno problematiko. Zaključil pa je trio s tematsko pesmijo o ljubezni med Poljakinjo in ruskim ujetnikom, ki sta na koncu tragično končala v KZ.

Simpozija se je udeležilo 70 ljudi, predvsem so bile to žrtve iz Poljske, ki so bile med vojno v Kölnu ali njegovi okolici in njihovi sorodniki, novinarji raznih agencij, člana ZŽO Kranj in meščani Kölna.

Na koncu pa smo udeleženci podpisali odprto pismo Bundestagu, članom Kuratorija in medijem.
 
  Zapisal Franc Rovan


V nadaljevajnu si lahko ogledate kratek filmski posnetek tega Simpozija, kjer sta ga. Karola Fings in g. Tone Kristan govorila o slovenskih izgnancih, ki so bili izseljeni na področje Kölna.

Žal pa je zaenkrat posnetek samo v nemškem jeziku.