Ujetniki na taboriščni cesti.


Spomenik v Zwickau-u.


kdo smo in naša dejavnost | taboriščniki  

  TABORIŠČNIKI

Status taboriščnika je priznan vsem tistim, ki so bili odpeljani v koncentracijska taborišča in zapore.

Predvsem so to bili izobraženci in politični aktivisti ter tisti, ki so sodelovali z NOB in so bili v taborišča odpeljani iz raznih zaporov, kjer so jih predhodno zasliševali in mučili.

To so bila posebna taborišča, vseskozi pod strogo stražo. Z njimi so lahko počeli vse. Razne zdravstvene preizkuse, zaničevanja, pretepanja, itd. Če pa so obnemogli in niso bili več sposobni za delo, pa jih je čakal strel ali odhod v krematorij. Bili so brezpredmetne osebe.

Taboriščniki so v času II. svetovne vojne preživljali najhujše trpljenje, saj niso vedeli ali bodo preživeli dan ali ne.