Izgnanci iz zbirnega taborišča Rajhenburg na poti na železniško postajo.


kdo smo in naša dejavnost | izgnanci  

  IZGNANCI

Status izgnanca je pridobil vsak, ki je bil prisilno izgnan oz. izseljen iz svojih domov, zaradi političnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov.

V začetku II. svetovne vojne, so okupatorji najprej pošiljali ljudi v druge republike nekdanje Jugoslavije. Največ v Srbijo in Hrvaško. Ko pa tja ni bilo več mogoče, zaradi pretrganih prometnih poti, so na hitro pričeli izseljevati še v Nemčijo. Naselili so jih v barake, razne samostane, kmetije, itd.

Vse tiste, ki so bili sposobni za delo, so razdelili po raznih kmetijah ali pa so morali vsak dan hoditi na delo iz taborišč, kjer so živeli. Opravljali so najbolj težka in umazana dela. Otroci so hodili v nemške vrtce ali šole. Hrana je bila slaba. Trpljenje izgnancev je bilo neizmerno. Niso imeli svojih pravic - bili so le številke, ki so jih dobili takoj ob popisu pred izselitvijo.